Καθαρίζονται τζάμια καταστημάτων, γραφείων, εκθεσιακών χώρων, οικιών κλπ
Η πιο πάνω υπηρεσία προσφέρται ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο αναλόγως των δικών σας αναγκών.
(Μέγιστο ύψος 25μ)
© MrCleaner All Rights Reserved                                 Designed by Panimation Imagery
MrCleaner    Αρχ Μακαρίου Γ' 17A 2614 Αρεδιού Λευκωσία Τηλ 99657003  99464861